Thông báo: Chỉnh sửa và nộp khóa luận khóa 7

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 như sau:

Sau khi bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp, đề nghị sinh viên chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng chấm khóa luận và nộp về khoa.

Yêu cầu:

– Khóa luận đóng bìa cứng, mạ chữ vàng, có chữ ký của chủ tịch hội đồng chấm khóa luận và giảng viên hướng dẫn xác nhận sinh viên đã chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng chấm. (Nếu không đầy đủ chữ ký điểm của sinh viên có thể thay đổi).

– Số lượng: 2 quyển (1 quyển nộp về khoa, 1 quyển nộp về thư viện)

– Hạn nộp: 08/6/2017

Lưu ý:

– Sinh viên nộp lên khoa trước, sau khi khoa đối chiếu với biên bản chấm của hội đồng và đồng ý nhận mới được nộp lên thư viện.

– Sau khi nộp bản chỉnh sửa khoa mới công nhận điểm khóa luận của sinh viên.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả