Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2015 – 2016 (cập nhật ngày 02/8/2016)

Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2015 – 2016.Sinh viên bắt đầu học từ ngày 01/8/2016.

Sinh viên có thắc mắc về lịch học học kỳ phụ, đến phòng Đào tạo gặp cô Oanh để được giải quyết.

Sinh viên xem tại: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyWGVhRnloWkloQ1U/view?usp=sharing

Trân trọng thông báo

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả