Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2016-2017 và lịch đăng ký học

Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2016-2017 và lịch đăng ký học:

1. Danh sách các học phần tổ chức học trong kỳ: Danh sach cac HP to chuc trong ky

2. Danh sách lớp: Danh sach lop tin chi

3. Lịch đăng ký

  • Khóa 10: Từ 08h00 ngày 21/02 đến 23/02/2017
  • Khóa 09:  Từ 08h00 ngày 22/02 đến 24/02/2017
  • Khóa 08: Từ 08h00 ngày 23/02 đến 24/02/2017 (Dành cho các sinh viên không đi thực tập đăng ký học lại, học cải thiện cùng khóa 9,10, sinh viên đi thực tập không được đăng ký đợt này)
  • Khóa 7 trở về trước đăng ký học lại cùng các khóa 9,10 vào ngày 24/02/2017 (đăng ký trực tiếp)

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả