Thời khóa biểu các lớp học theo nguyện vọng sinh viên khóa 7 trở về trước học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

Thời khóa biểu các lớp học theo nguyện vọng sinh viên khóa 7 trở về trước học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

Đề nghị các sinh viên xem lịch và đi học đầy đủ.

Thời khóa biểu tải về tại đây: Thoi khoa bieu

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả