Sinh viên Khóa 11 đăng ký học giáo dục quốc phòng – an ninh

Phòng đào tạo đã mở cổng thông tin đăng ký học GDQP cho sinh viên khóa 11 cụ thể:  Tất cả Sinh viên K11 phải thực hiện đăng ký môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh trên cổng thông tin đào tạo đại học (http://daotao.naem.edu.vn hoặc http://daotao.hvqlgd.edu.vn) từ ngày 09/12/2017 đến 22/12/2017 trừ sinh viên thuộc diện miễn và hoãn học. Phòng Đào tạo đã ra hạn đăng ký học đến ngày 27/12/2017. Đến nay đa số các sinh viên đã hoàn thiện việc đăng ký học, tuy nhiên còn một số sinh viên chưa đăng ký học, do đó phòng Đào tạo thông báo tới các sinh viên chưa đăng ký học như sau:

– Theo quy định tất cả các sinh viên phải thực hiện học theo đúng quy định, nếu sinh viên không tham dự đợt học này, sinh viên sẽ tự chịu ảnh hướng đối với việc không thể bố trí thời gian học sau này và sẽ phải đóng học phí (kể cả các sinh viên thuộc ngành học miễn học phí

– Phòng Đào tạo ra hạn cho các sinh viên chưa đăng ký học phải đến trực tiếp phòng Đào tạo đăng ký học muộn nhất trước 16h30 ngày 28/12/2017. Sau thời gian trên Phòng Đào tạo không giải quyết bất kỳ trường hợp nào phát sinh.

Trân trọng thông báo.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả