Browsing loại

Thi học phần

Thi học phần, lịch thi, tổ chức thi, kết quả thi

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo tới sinh viên kế hoạch thi và danh sách thi lần 2 học kỳ phụ (hè 2016). Lưu ý: Khi đi thi sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên (hoặc chứng minh thư) và biên lai nộp tiền thi lại học kỳ phụ Xem tại: …