Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp khóa 8, khoa Quản lý

Khoa Quản lý gửi sinh viên khóa 8 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp. Các em khẩn trương liên hệ với giảng viên hướng dẫn của mình. Lưu ý một số vấn đề như sau:

1.Về kiểm tra thông tin cá nhân

– Sinh viên kiểm tra lại thông tin đăng ký của mình trên bảng tổng hợp phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp gồm: Họ và tên, mã sinh viên, ngày tháng năm sinh, phương án đăng ký thực tập và địa điểm thực tập,…. nếu có sai sót sinh viên phản hồi lại ngay về khoa hạn muộn nhất là 11h00 ngày 09/02/2018. Khoa không giải quyết các thắc mắc sau thời hạn trên. Sau khi tiếp nhận phản hồi của sinh viên, khoa sẽ cập nhật. Sinh viên kiểm tra lại thông tin của mình trên file của link bên dưới thông báo này.

2. Đối với thực tập tốt nghiệp

– Một số sinh viên chưa gửi đăng ký địa điểm thực tập cho lớp trưởng và đăng ký về khoa mặc dù đã có thông báo cụ thể. Đề nghị những sinh viên nào chưa đăng ký địa điểm thực tập khẩn trương hoàn thành và gửi về khoa qua lớp trưởng hoặc gửi qua gmail: quanlyniem@gmail.com (trong thư sinh viên chú ý ghi rõ Họ tên, lớp, mã sinh viên, ngày tháng năm sinh, địa điểm thực tập). Hạn gửi muộn nhất là trước 17h ngày 08/2/2018. Quá thời gian trên sinh viên không hoàn thành thì sinh viên đó phải chịu trách nhiệm trước khoa và Học viện.

– Những sinh viên chưa tích lũy đủ số tín chỉ trong đợt xét điều kiện thực tập 1, phải chờ kết quả thi lần 1, học kỳ 1 năm học 2017-2018 nộp bổ sung bảng điểm đã tích lũy đủ số tín chỉ để đăng ký điều kiện thực tập cho lớp trưởng. Lớp trưởng các lớp tập hợp và gửi về khoa trước 16h30 ngày 09/2/2018.

3. Đối với khóa luận tốt nghiệp

– Những sinh viên đã đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp sau khi làm việc với giảng viên hướng dẫn, có nguyện vọng điều chỉnh và thay đổi đề tài, sinh viên làm đơn theo mẫu, có xác nhận của giảng viên hướng dẫn nộp về khoa. Hạn nộp 02/03/2018.

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1Lvik84o3LZddzhoA1yV7luq1CRFbJY7y?usp=sharing

Các mẫu hồ sơ sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1m5GqMy-7_2E8u6GX8kWYNrI-s5ENyYsK?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả