Phân công hướng dẫn thực tập cơ sở lần 1 đợt 2, học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Khoa Quản lý thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập cơ sở và phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở khóa 8, lần 1, đợt 2 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục. Sinh viên khẩn trương liên hệ với giảng viên hướng dẫn của mình trước khi đi thực tập.

– Thời gian thực tập: 3 tuần từ ngày 10/7/2017 đến ngày 30/07/2017

– Thời gian nộp hồ sơ thực tập: ngày 04/08/2017

Sinh viên xem danh sách tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-idEhrbTdXQTU5T0k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iZGVrTUFrOUVjNkk/view?usp=sharing

Hồ sơ thực tập:

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iSGhHTFhHTHU1dmM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iWWJGcXBvbEVZZUE/view?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả