Nội dung ôn tập tốt nghiệp dành cho sinh viên K7 (Đã cập nhật ngành Quản lý giáo dục)

1. Ngành Quản lý giáo dục

– Kiến thức Cơ sở ngành, gồm Lý thuyết hệ thống, Khoa học quản lý, Quản lý sự thay đổi, Khoa học quản lý giáo dục và Khoa học dự báo.

– Kiến thức Chuyên môn, gồm Lập Kế hoạch giáo dục, Quản lý hoạt động dạy học, Quản lý hoạt động giáo dục và Đánh giá trong giáo dục.

 

2. Ngành Tâm lý học giáo dục

– Kiến thức Cơ sở ngành, gồm: Giáo dục học đại cương, Lý luận giáo dục, Lý luận dạy học và Đánh giá trong giáo dục.

– Kiến thức Chuyên môn, gồm:  Tâm lý học đại cương, Tâm lý học phát triển, Tâm lý học nhân cách, Tâm lý học xã hội và Tâm lý học tham vấn.

 

Nội dung ôn tập tải về tại đây:

Giao duc hoc

Tam ly hoc

Nganh Quan ly giao duc

 

Lịch ôn tập dán tại khu nhà B, Học viện Quản lý giáo dục. Lich on thi tot nghiep khoa 7

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả