Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tuyển dụng công chức loại C (ngạch Kỹ sư và tương đương) vào làm việc tại Cục Công nghệ tin học

Cụ thể:

Vị trí việc làm Chuyên ngành đào tạo Số lượng
Phòng Kỹ thuật I
Phát triển phần mềm, quản trị cơ sở dữ liệu – Chuyên sâu phát triển phần mềm i) Hệ thống thông tin; ii) Hệ thống thông tin quản lý; iii) Kỹ thuật phần mềm; iv) Khoa học máy tính; v) Công nghệ thông tin; vi) Toán tin. 03
Phát triển phần mềm, quản trị cơ sở dữ liệu – Chuyên sâu thiết kế, quản trị cơ sở dữ liệu, phần mềm lớp giữa i) Hệ thống thông tin; ii) Hệ thống thông tin quản lý; iii) Kỹ thuật phần mềm; iv) Khoa học máy tính; v) Công nghệ thông tin; vi) Toán tin. 01
Phòng Quản lý thông tin
Quản trị mạng – Quản trị hệ thống công nghệ thông tin i) Công nghệ thông tin; ii) Hệ thống thông tin; iii) Hệ thống thông tin quản lý; iv) Khoa học máy tính; v) Toán tin 02
Quản trị mạng – Tiếp nhận và hỗ trợ xử lý sự cố tập trung i) Công nghệ thông tin; ii) Hệ thống thông tin; iii) Hệ thống thông tin quản lý; iv) Khoa học máy tính; v) Toán tin 01
Quản trị mạng – Quản trị hệ thống mạng i) Truyền thông và mạng máy tính; ii) Điện tử viễn thông; iii) Khoa học máy tính; iv) Công nghệ thông tin; v) Toán tin 01
Phòng Kỹ thuật II
Công nghệ phần cứng và quản trị hệ thống – làm việc tại Cục CNTH i) Công nghệ thông tin; ii) Tin học ứng dụng; iii) Điện tử viễn thông; iv) Khoa học máy tính; v) Điện tử; vi) Toán tin 02
Công nghệ phần cứng và quản trị hệ thống – làm việc tại Sơn Tây i) Công nghệ thông tin; ii) Tin học ứng dụng; iii) Điện tử viễn thông; iv) Khoa học máy tính; v) Điện tử; vi) Toán tin 01
Phòng An ninh thông tin (ANTT)
ANTT và chữ ký điện tử – Phân tích, đánh giá ANTT i) Công nghệ thông tin; ii) Điện tử viễn thông; iii) An ninh thông tin/An ninh mạng; iv) Toán tin 01
ANTT và chữ ký điện tử – Xây dựng, kiểm tra tuân thủ chính sách ANTT i) Công nghệ thông tin; ii) Điện tử viễn thông; iii) An ninh thông tin/An ninh mạng; iv) Toán tin 01
ANTT và chữ ký điện tử – Quản trị hệ thống chữ ký số i) Công nghệ thông tin; ii) Điện tử viễn thông; iii) An ninh thông tin/An ninh mạng; iv) Toán tin 01
Phòng Hành Chính – Nhân sự
Quản trị Trung tâm dữ liệu i) Điện công nghiệp; ii) Hệ thống điện; iii) Điện – điện tử; iv)  Điện – Điện lạnh; v) Tự động hoá công nghiệp; vi) Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 02
Tổng cộng 16

Điều kiện chung là có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có lý lịch rõ ràng; Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ; Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên và đúng ngành đào tạo cần tuyển; Có chứng chỉ tiếng Anh

Hồ sơ dự tuyển bao gồm: Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc tải xuống từ website của Ngân hàng Nhà nước theo địa chỉ www.sbv.gov.vn); Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; Bản sao giấy khai sinh; Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập; Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 02 ảnh màu cỡ 4×6; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận. Toàn bộ hồ sơ nói trên đựng trong túi hồ sơ.

Về hình thức và nội dung thi tuyển, đối với môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành ngân hàng (thời gian 180 phút).

Đối với môn nghiệp vụ chuyên ngành công nghệ tin học: Thi viết 01 bài (thời gian 180 phút) và thi thực hành trên máy (thời gian 45 phút) về nghiệp vụ chuyên ngành công nghệ tin học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Đối với môn ngoại ngữ: Thi viết môn tiếng Anh (thời gian 90 phút) hoặc thi vấn đáp (thời gian từ 15 phút đến 30 phút đối với mỗi thí sinh).

Thời gian dự kiến thi tuyển vào tháng 10/2016 tại Hà Nội.

NHNN nhận hồ sơ từ ngày 03/8/2016 đến ngày 01/9/2016 vào các ngày làm việc trong tuần (buổi sáng từ 9h30 đến 11h, buổi chiều từ 14h đến 16h00);

Địa điểm thu hồ sơ là: Phòng Tổng hợp – Vụ Tổ chức cán bộ – Phòng 410 Nhà K – 16 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thí sinh dự thi nộp lệ phí theo quy định Nhà nước: 260.000 đồng/người (lệ phí nộp cùng hồ sơ dự thi và không hoàn trả lại nếu thí sinh bỏ thi). NHNN lưu ý, thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ; Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Nguồn tin: thoibaonganhang.vn

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả