Một số lưu ý về khóa luận tốt nghiệp khóa 8, khoa Quản lý

 Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục một số lưu ý về khóa luận tốt nghiệp như sau:
– Thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp (dự kiến): từ 15/5/2018 đến 20/5/2018
–  Lịch bảo vệ khóa luận (dự kiến) từ tuần ngày 23/5/2018 đến 30/5/2018.
Thời gian cụ thể Khoa sẽ thông báo sau. Tuy nhiên những sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp chú ý lịch nộp để khẩn trương hoàn thành.
Lưu ý: Khi nộp khóa luận về khoa, sinh viên phải tuân thủ đúng tên đề tài đã đăng ký cuối cùng, không được thêm bớt từ hay thông tin. Nếu sinh viên cố tình vi phạm, sai lệch với tên đề tài đã đăng ký theo quyết định giao đề tài, sinh viên tự chịu trách nhiệm với kết quả của mình.
Khoa gửi lại danh sách tên đề tài chính thức đã được cập nhật theo đơn đề nghị của các em theo link dưới đây:
+ Ngành Kinh tế giáo dục:
+ Ngành Quản lý giáo dục:

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả