Lịch thi và danh sách thi lại học phần Giáo dục thể chất HK1 năm học 2016-2017

 

THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN GDTC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

 I. THỜI GIAN

THỨ NGÀY BUỔI THỜI GIAN LỚP THI KHÓA GV CHẤM THI GHI CHÚ
 

 

5

 

 

23/2/2017

 

 

Sáng

Từ 7h30 GDTC1- Môn GDTC chung 10
Từ 8h15 GDTC3- Môn Bóng chuyền 9
Từ 8h45 GDTC3- Môn Bóng rổ 9
Từ 9h15 GDTC3- Môn Cầu lông 9
Từ 9h15 GDTC3- Môn Võ (Karatedo) 9

 

II. ĐỊA ĐIỂM

Sân thể thao Khu D- Học viện QLGD

III. MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC

  • Đề nghị các sinh viên đi thi nhớ mang theo thẻ sinh viên (chứng minh thư..)
  • Đến trước 15 phút khởi động
  • Trang phục chỉnh tề, đúng quy định.

Danh sách thi lại: Danh sach thi lai GDTC

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả