Lịch thi Tuyển sinh liên thông đại học năm 2015

LỊCH THI
Tuyển sinh liên thông đại học năm 2015

  1. Ngày thi và môn thi
Ngày thi

 

Sáng

Ngày 19/12/2015

Chiều

Ngày 19/12/2015

Sáng

Ngày 20/12/2015

Chiều

Ngày

20/12/2015

Môn thi Quản lý HCNN và quản lý ngành GD  

Khoa học quản lý

Quản lý nhà trường và Cơ sở giáo dục Dự trữ
  1. Thời gian biểu
Thời gian Nhiệm vụ
Buổi sáng Buổi chiều
07.30 13.30 Thí sinh có mặt tại phòng thi
07.40 – 07.55 13.40 – 13.55 Thí sinh vào phòng thi, điền các thông tin trên giấy thi
07.55 – 08.00 13.55 – 14.00 Thí sinh nhận đề thi
08.00 14.00 Bắt đầu giờ làm bài thi 180 phút
11.00 17.00 Hết giờ làm bài; thí sinh nộp bài thi, ký vào danh sách thu bài thi
  1. Một số điểm cần chú ý
    – 14.00 ngày 18/12/2015 phổ biến quy chế thi và cấp thẻ dự thi – Phòng 208 – nhà A1, thí sinh mang theo bằng cao đẳng bản gốc để kiểm tra.
    – Thí sinh vào phòng thi phải mang theo: Chứng minh thư nhân dân; Thẻ dự thi.
    – Thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định, nếu đến chậm 15 phút sau khi bóc đề thi sẽ không được dự thi./.

 

                                                     HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả