Lịch thi lần 1 – học kỳ 2 – năm học 2016-2017 (Lịch chính thức)

Phòng ĐBCLGD gửi sinh viên các khóa 8,9,10 lịch thi Học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Lịch chính thức).

Lưu ý: Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút. Khi đi thi sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh thư nhân dân.

Lịch thi khóa 8: KH thi lan 1 ky 2 K8-ngay050617_ chinh thuc

Lịch thi khóa 9, 10: KH thi lan 1 ky 2 K9,10-ngay050617-chinh thuc

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả