Lịch thi lại và danh sách sinh viên khóa 7 thi lại học kỳ 1 năm học 2016-2017

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên khóa 7 kế hoạch thi và danh sách thi lại học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Danh sách thi: https://drive.google.com/file/d/0B1ssOCZjqFQ7ZnRUbTQ5NEdDUjg/view?usp=sharing

Kế hoạch thi: KH phong thi lan 2 K7 (1)

Lưu ý: –  Mọi thắc mắc về lịch thi và danh sách đề nghị sinh viên gửi về phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục muộn nhất vào 10h00 thứ 6 ngày 14/4/2017

     – Sinh viên khoa CNTT lưu ý lịch thi môn An ninh mạng

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả