Lịch thi khóa 11 – học kỳ 1 năm học 2017-2018 (đã sửa đổi)

Phòng ĐBCLGD thông báo tới sinh viên khóa 11 lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018 đã sửa đổi sau khi tiếp nhận ý kiến của sinh viên. Các em chú ý xem và đi thi đúng lịch.

Lưu ý: Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút.

Khi đi thi, sinh viên mang theo thẻ sinh viên , hoặc chứng minh thư.

Download lịch thi: LICH THI K11-HK1-1718-SUA DOI

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả