Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Sửa đổi)

Phòng ĐBCLGD gửi tới sinh viên các khóa 8,9,10 lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 (sau khi chỉnh sửa)

Đề nghị sinh viên xem kỹ lịch nếu thấy môn học nào chưa có lịch thi hoặc có thắc mắc gì đề nghị các em  báo lại ngay cho phòng ĐBCLGD.

Hạn cuối để sinh viên phản ánh về phòng ĐBCL là thứ 2 ngày 5/6/2017 

Lịch thi Khóa 8:   KH thi lan 1 ky 2 K8 ngay 0106

Lịch thi khóa 9,10: KH thi lan 1 ky 2 K9,10 ngay 0106

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả