Lịch thi Học kỳ 1 năm học 2017-2018 các khóa 8,9,10 sửa đổi

Phòng ĐBCLGD thông báo tới sinh viên lịch thi Học kỳ 1 năm học 2017-2018 đã sửa đổi sau khi có ý kiến phản hồi của sinh viên. Sinh viên lưu ý xem kỹ lịch thi. Mọi ý kiến phản hồi đề nghị sinh viên về phòng ĐBCLGD muộn nhất vào 17h00 ngày thứ Ba 26/12/2017. Phần thay đổi đã được đánh dấu màu đỏ.

SV down lịch thi tại đây: LICH THI HK1 K 8 9 10-NAM 1718-SUA DOI

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả