Lịch thi Giáo dục thể chất khóa 9+10 HK2 năm học 2016-2017

P.ĐBCLGD Thông báo lịch thi giáo dục thể chất cho sinh viên khóa 9 và khóa 10 (HK2; năm học 2016-2017)

Mọi thắc mắc về lịch thi đề nghị sinh viên gửi về P.ĐBCLGD muộn nhất vào ngày 22/5/2017.

Down lịch thi tại đây: LICH THI GDTC K9+10 HK2 – 2016-2017

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả