Lịch thi chính thức K8,9,10 Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng ĐBCLGD thông báo tới SV khóa 8,9,10 lịch thi chính thức.

Đề nghị các em liên tục cập nhật phòng thi, SBD, địa điểm thi.

Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút. Khi đi thi Sv mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư.

Tải lịch thi tại đây: lich thi k8910-27122017

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả