Lịch học chuyển đổi, ôn tập kỳ thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học ngành Quản lý giáo dục năm 2015

Học viện Quản lý giáo dục thông báo Lịch học chuyển đổi, ôn tập kỳ thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học ngành Quản lý giáo dục năm 2015  tại Học viện Quản lý giáo dục như sau:

Lịch học chuyển đổi

Thời gian học:
– Sáng 6 tiết từ 7h30 đến 11h45
– Chiều 6 tiết từ 13h30 đến 17h45

STT MÔN HỌC THỜI GIAN THỜI LƯỢNG PHÒNG HỌC GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
1 Khoa học Quản lý Các buổi sáng thứ 7 ngày 7, 14, 21, 28 tháng 11 và sáng thứ 7 ngày 5/12 30 tiết 103B2 CN. Đậu Thị Hồng Thắm
2 Tâm lý học Các buổi chiều thứ 7 ngày 7, 14, 21, 28 tháng 11 và chiều thứ 7 ngày 5/12 30 tiết 103B2 TS. Cao Xuân Liễu
3 Quản lý nhà trường và Cơ sở giáo dục Các buổi sáng Chủ nhật ngày 8, 15, 22, 29   tháng 11 và sáng Chủ nhật ngày 6/12 30 tiết 301B2 TS. Trịnh Văn Cường
4 Quản lý HCNN và Quản lý ngành GD Các buổi chiều Chủ nhật ngày 8, 15, 22, 29   tháng 11 và chiều Chủ nhật ngày 6/12 30 tiết 301B2 ThS. Đỗ Minh Hùng

Danh sách học chuyển đổi

HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH MÔN HỌC CHUYỂN ĐỔI
Phan Thị Tú Mai Nữ 07/11/1978 Tâm lý học
Quản lý nhà trường và CSGD
Quản lý HCNN và QLNGD
Khoa học quản lý
Nguyễn Thị Châm Nữ 03/11/1984 Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Nguyễn Mai Anh Nữ 27/11/1976 Quản lý HCNN và QLNGD
Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Phùng Ngọc Quỳnh Nữ 17/09/1970 Tâm lý học
Quản lý nhà trường và CSGD
Quản lý HCNN và QLNGD
Khoa học quản lý
Nguyễn Hải Yến Nữ 14/06/1991 Tâm lý học
Quản lý nhà trường và CSGD
Quản lý HCNN và QLNGD
Khoa học quản lý
Nguyễn Ngọc Dương Nam 23/01/1979 Quản lý nhà trường và CSGD
Quản lý HCNN và QLNGD
Khoa học quản lý
Mai Danh Khải Nam 13/09/1991 Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Đỗ Thị Thanh Huyền Nữ 25/11/1975 Quản lý nhà trường và CSGD
Quản lý HCNN và QLNGD
Khoa học quản lý
Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 21/05/1975 Quản lý nhà trường và CSGD
Quản lý HCNN và QLNGD
Khoa học quản lý
Mạc Thị Thùy Dương Nữ 09/10/1984 Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Nguyễn Thùy Phương Nữ 12/12/1975 Quản lý HCNN và QLNGD
Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Phan Thị Hà Nữ 23/02/1973 Tâm lý học
Quản lý nhà trường và CSGD
Quản lý HCNN và QLNGD
Khoa học quản lý
Nguyễn Thị Hằng Nữ 25/06/1977 Quản lý HCNN và QLNGD
Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Tô Thị Hà Nữ 02/05/1977 Tâm lý học
Quản lý nhà trường và CSGD
Quản lý HCNN và QLNGD
Khoa học quản lý
Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 25/10/1978 Quản lý HCNN và QLNGD
Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Ngô Thị Thu Hằng Nữ 29/05/1978 Quản lý HCNN và QLNGD
Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Bùi Thị Mẫu Nữ 24/07/1972 Tâm lý học
Quản lý nhà trường và CSGD
Quản lý HCNN và QLNGD
Khoa học quản lý
Nguyễn Thị Kim Huyền Nữ 28/11/1974 Quản lý HCNN và QLNGD
Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Lê Thị Thu Trang Nữ 16/10/1979 Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Vũ Thị Hoài Thanh Nữ 04/02/1973 Quản lý HCNN và QLNGD
Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Đoàn Kim Loan Nữ 29/01/1976 Tâm lý học
Quản lý nhà trường và CSGD
Quản lý HCNN và QLNGD
Khoa học quản lý
Đỗ Diệu Trinh Nữ 11/10/1976 Quản lý HCNN và QLNGD
Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Giang Thị Thanh Nhàn Nữ 11/12/1980 Tâm lý học
Quản lý nhà trường và CSGD
Quản lý HCNN và QLNGD
Khoa học quản lý
Trịnh Hoàng Hương Nữ 17/08/1982 Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Phí Thị Huyền Trang Nữ 20/03/1990 Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý
Ngô Thị Huyền Trang Nữ 28/09/1989 Tâm lý học
Quản lý nhà trường và CSGD
Quản lý HCNN và QLNGD
Khoa học quản lý
Phạm Thị Hồng Hạnh Nữ 01/12/1969 Quản lý HCNN và QLNGD
Quản lý nhà trường và CSGD
Khoa học quản lý

Lịch ôn tập

STT MÔN HỌC THỜI GIAN Thời lượng Phòng học GIẢNG VIÊN
1 Quản lý nhà trường và cơ sở giáo dục Sáng thứ 7 ngày 12/12/2015 6 tiết Phòng 208 nhà A1 TS. Trịnh Văn Cường
2 Quản lý HCNN và Quản lý ngành GD Chiều thứ 7 ngày 12/12/2015 6 tiết Phòng 208 nhà A1 ThS. Đỗ Minh Hùng
3 Khoa học Quản lý Sáng Chủ nhật ngày 13/12/2015 6 tiết Phòng 208 nhà A1 GV. Đậu Thị Hồng Thắm

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả