Lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở khóa 8 đợt 2

Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục khóa 8 thực tập cơ sở đợt 2 (bao gồm cả sinh viên thực tập lần 1 và lần 2) lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở. Các em chú ý xem danh sách hội đồng chấm báo cáo, thời gian, địa điểm trong file đính kèm dưới đây:

Ngành Quản lý giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iWVBPblZHcGdfV0U/view?usp=sharing

Ngành Kinh tế giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iemtPa0plNlRZUFU/view?usp=sharing

Ghi chú: Sinh viên đến trước giờ báo cáo 30 phút để chuẩn bị máy tính, máy chiếu, micro. Chú ý giữ vệ sinh chung trước và sau buổi báo cáo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả