Lịch báo cáo thực tập cơ sở – khóa 8 – Khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo thời gian và địa điểm báo cáo thực tập cơ sở khóa 8 lần 1 đợt 1 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục. Chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm:

KTGD lich cham thuc tap co so khoa 8

QLGD lich cham thuc tap co so khoa 8
Mỗi nhóm báo cáo trong 10 phút, trả lời câu hỏi của hội đồng trong 10 phút
Yêu cầu:

+ Các nhóm có mặt trước giờ báo cáo 30 phút để chuẩn bị mic, máy tính, máy chiếu.
+ Tất cả sinh viên trong nhóm đều phải có mặt tại buổi báo cáo (hội đồng sẽ chỉ định một sinh viên bất kỳ trong nhóm lên báo cáo)

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả