Kết quả học tập khóa 7 học kỳ 1 năm học 2016-2017, khoa Quản lý (cập nhật)

Khoa Quản lý gửi sinh viên khóa 7 kết quả học kỳ 1 (đã bao gồm điểm thi lần 1)  năm học 2016-2017. Mọi thắc mắc về điểm thi sinh viên nộp đơn (theo mẫu) tại phòng Đảm bảo chất lượng muộn nhất ngày 27/02/2017

Sinh viên xem tại đây:

1. Tiếng Anh 7, Quản lý và phát triển nhân sự trong GD, Công vụ – công chức (tự chọn), Đánh giá trong giáo dục, Quản lý hoạt động giáo dục:

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-ic3B3Z2Jzc05QaDA/view?usp=sharing

2. Kỹ năng giao tiếp và truyền thông (tự chọn):

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iRFNEVU1HTjlZQ3M/view?usp=sharing

3. Quản lý đào tạo trong trường TCCN (tự chọn):

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iR2VvTHV6RUJiZHc/view?usp=sharing

4. Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục (7A,7B,7C,7D,7E,7F):

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-idDJzQVJLWFdnN1E/view?usp=sharing

5. Kỹ năng hướng nghiệp cho HSSV trong các cơ sở GD (tự chọn)

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-ia0d2Ml91ZWh4NTA/view?usp=sharing

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả