Kết quả học tập học kỳ phụ đối với sinh viên các lớp niên chế

Kết quả học tập học kỳ phụ đối với sinh viên các lớp niên chế

Tải về tại đây: Bang diem nien che

Sinh viên nếu có thắc mắc liên hệ cô Bạch Vân, chuyên viên phòng Đào tạo

Trân trọng thông báo!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả