Kết quả học kỳ phụ năm học 2014-2015

Kết quả học kỳ phụ năm học 2014-2015, tổng hợp các đợt thi.
Ghi chú:

– Cập nhật ngày 05/11/2015: Cập nhật công thức tính điểm học phần một số môn như Tiếng Anh 2, Toán cao cấp, Đại số và hình học giải tích 2.

– Cập nhật ngày 06/11/2015: Điểm chuyên cần giữa kỳ môn Vật lý đại cương.

– Sinh viên có thể comment các thắc mắc ở phía dưới (đăng nhập bằng tài khoản fb)

Một số sinh viên hôm thi có ghi thêm tên vào danh sách thi, tuy nhiên Phòng Đào tạo không thấy có đơn đăng ký học học kỳ phụ. Nếu sinh viên đã thực hiện thủ tục đăng ký học lại và đóng học phí học lại thì mang biên lai đến phòng Đào tạo để đối chiếu vào chiều thứ 6 (14h00 – 17h00), 06/11/2015

Một số môn chưa có điểm đánh giá quá trình, phòng Đào tạo sẽ cập nhật sau khi có điểm.

KẾT QUẢ HỌC KỲ PHỤ XEM PHÍA DƯỚI

 

 

Kết quả học kỳ phụ năm học 2014-2015, tổng hợp các đợt thi.
Ghi chú:

– Cập nhật ngày 05/11/2015: Cập nhật công thức tính điểm học phần một số môn như Tiếng Anh 2, Toán cao cấp, Đại số và hình học giải tích 2.

– Sinh viên có thể comment các thắc mắc ở phía dưới (đăng nhập bằng tài khoản fb)

Một số sinh viên hôm thi có ghi thêm tên vào danh sách thi, tuy nhiên Phòng Đào tạo không thấy có đơn đăng ký học học kỳ phụ. Nếu sinh viên đã thực hiện thủ tục đăng ký học lại và đóng học phí học lại thì mang biên lai đến phòng Đào tạo để đối chiếu vào chiều thứ 6 (14h00 – 17h00), 06/11/2015

Một số môn chưa có điểm đánh giá quá trình, phòng Đào tạo sẽ cập nhật sau khi có điểm.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả