KH tổ chức thi TN các môn Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Đã cập nhật danh sách phòng thi)

Cập nhật danh sách phòng thi ngày 13/5/2016: Danh-sach-phong-thi

Sinh viên chú ý: 7h00 ngày 14/05/2016 có mặt tại phòng thi, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân để kiểm diện.

Ngày 30/4/2015: Cập nhật danh sách sinh viên đăng ký: Danh sach thi mon Dieu kien tot nghiep K6


Ngày 20/4/2015: Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016, Học viện thông báo Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các môn các Khoa học mác Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí minh cho sinh viên các lớp hệ đào tạo chính quy như sau:

  1. Đối tượng dự thi:

– Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 6 thuộc diện học bình thường.

– Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 5 trở về trước, còn trong thời gian được phép học tập và trả nợ theo quy định, chưa dự thi tốt nghiệp hoặc đã dự thi tốt nghiệp nhưng chưa đạt yêu cầu.

  1. Tổ chức ôn tập

– Thời lượng: 20 tiết/1 môn thi

– Thời gian: Từ ngày 25 đến ngày 29/4/2016, lịch cụ thể sẽ thông báo sau.

  1. Đăng ký thi lại:

– Đăng ký thi lại: Sinh viên đăng ký thi lại nộp đơn đăng ký thi lại tại khoa chủ quản (có mẫu đơn kèm theo)

– Lệ phí thi lại tốt nghiệp: 50.000 đ/1 môn thi (Nộp tiền tại phòng kế hoạch tài chính – Phòng 304A1).

– Thời gian đăng ký và nộp lệ phí thi lại: từ ngày 20/04/2016 đến ngày 22/04/2016

Lưu ý: Ngoài thời hạn trên, sinh viên không đăng ký xem như không có nhu cầu đăng ký thi lại các môn thi tốt nghiệp, Học viện không giải quyết cho các trường hợp chậm trễ.

  1. Thời gian thi, địa điểm thi

– Thời gian thi: Ngày 14/05/2016 (Sáng 7h00 sinh viên phải có mặt tại phòng thi)

– Địa điểm thi: Khu giảng đường B2, Học viện Quản lý giáo dục

Trân trọng thông báo!

Mẫu đơn đăng ký thi lại: Don thi lai mon Dieu kien

Lịch ôn tập thi tốt nghiệp: Lich on tap mon dieu kien TN K6

Đề cương: (Đã gửi sinh viên khi tham dự ôn tập): Noi dung on tap mon dieu kien

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả