Kế hoạch thi lần 1 học kỳ phụ năm học 2016-2017

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo kế hoạch thi lần 1 tới các sinh viên tham gia học kỳ phụ năm học 2016-2017 như sau:

KH thi lan 1 ky phu he 2017

Mọi ý kiến phản hồi của sinh viên đề nghị gửi về phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục muộn nhất là vào ngày 28/08/2017.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả