Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016-2017 Khóa 9+khóa 10 (dự kiến)

Phòng ĐBCLGD thông báo tới sinh viên khóa 9, khóa 10 kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016-2017 (dự kiến).

Sinh viên lưu ý kiểm tra xem có học phần nào trùng thời gian thi không. Nếu có đề nghị sinh viên phản hồi ngay cho phòng ĐBCLGD (gặp cô Ngọc)

Mọi phản hồi của sinh viên về lịch thi đề nghị gửi về phòng ĐBCLGD muộn nhất là ngày 26/5/2017

Kh thi: KH thi lan 1 ky 2 K9,10

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả