Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Khóa 8,9,10)

Phòng ĐBCLGD thông báo tới sinh viên các khóa 8, 9, 10 kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018.Sinh viên lưu ý, xem kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc của sinh viên về các vấn đề: bị trùng giờ thi, một môn thi được xếp 2 lần, thiếu môn thi…. đề nghị phản hồi về Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục (gặp cô Ngọc).

Thời hạn để phản hồi: muộn nhất vào 15h00 thứ 3 ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Download lịch thi tại đây: KH THI K8910 HK1 NAM HOC 1718

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả