Kế hoạch giảng dạy và học tập hệ đào tạo đại học dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016 -2017 và được sự đồng ý của Lãnh đạo Học viện; Phòng Đào tạo xin thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập hệ đào tạo đại học dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như sau:

– Các lớp đào tạo hệ đại học được nghỉ từ ngày 29/4 (thứ bảy) đến hết ngày 2/5/2017 (thứ ba).

– Các lớp có lịch học vào ngày 01/5 (thứ hai) sẽ học bù vào ngày 07/5/2017 (chủ nhật).

– Các lớp có lịch học vào ngày 29/4 (thứ bảy) và 02/5 (thứ ba) sẽ học bù vào ngày 14/5/2017 (chủ nhật).

Đề nghị trợ lý đào tạo các Khoa thông báo cho các giảng viên thỉnh giảng thuộc Khoa biết và thực hiện.

Trân trọng.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả