Kế hoạch giảng dạy và học tập hệ đại học ngày 24/11/2017 Hội nghị cán bộ viên chức

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 – 2018, Phòng Đào tạo xin thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập hệ đại học ngày diễn ra Hội nghị Cán bộ viên chức ( thứ sáu, ngày 24/11/2017), như sau:

– Giảng viên của Học viện có tiết dạy sáng thứ 6 ngày 24/11/2017 được nghỉ dạy để tham dự Hội nghị Cán bộ, viên chức. Các giảng viên chủ động sắp xếp lịch dạy bù và thông báo cho các bộ phận chức năng biết để hỗ trợ.

– Chiều thứ sáu, ngày 24/11/2017 các lớp vẫn học tập như bình thường.

– Các giảng viên thỉnh giảng vẫn giảng dạy theo kế hoạch.

Trân trọng

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả