Kế hoạch dạy bù ngày nghỉ 02/5/2017 môn Công nghệ phần mềm

Theo kế hoạch học bù, ngày nghỉ thứ 3 ngày 2/5 và thứ 7 ngày 29/4 sẽ học bù vào ngày 14/5; Tuy nhiên do sinh viên lớp Công nghệ phần mềm (lớp 1,2) sẽ trùng lịch dậy bù với lớp Quản trị mạng (lớp 1)

Do đó:

– Lớp Công nghệ phần mềm (lớp 3) cô Vũ Thị Nguyên giảng dạy sẽ học bù vào chủ nhật ngày 21/5/2017.

– Lớp Công nghệ phần mềm (lớp 3) cô Nguyễn Quỳnh Trang giảng dạy, giảng viên sẽ báo dậy bù sau.

Trân trọng thông báo;

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả