Kế hoạch đào tạo Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 9

Kế hoạch đào tạo Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 9

 

1. Thông báo Kế hoạch đào tạo Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 9

 

2. Danh sách biên chế vào các đơn vị.

 

3. Lịch học cụ thể: Lich hoc Giao duc Quoc phong Khoa 9

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả