Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 7 (sinh viên chú ý xem danh sách thi)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, Học viện thông báo Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp môn kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn cho sinh viên các lớp hệ đào tạo chính quy như sau:

Chú ý:

– Nội dung ôn tập tốt nghiệp dành cho sinh viên K7.

– Danh sách phòng thi: Danh sach thi tot nghiep (Sinh viên nếu có thắc mắc liên hệ cô Oanh phòng Đào tạo, muộn nhất ngày 01/6/2017, số điện thoại 0436648719)

– Sáng thi môn cơ sở ngành: sinh viên có mặt lúc 7h15; Chiều thi môn chuyên ngành: Sinh viên có mặt lúc 13h30)

  1. Đối tượng dự thi:

– Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 7 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

– Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 6 trở về trước chưa được dự thi tốt nghiệp do nợ môn nhưng đã trả nợ xong, đủ điều kiện thi tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện thi tốt nghiệp nhưng chưa qua.

  1. Đăng ký thi lại:

Mẫu đơn đăng ký: Don thi lai tot nghiep khoa 7

– Đăng ký thi lại: Sinh viên đăng ký thi lại nộp đơn đăng ký thi lại tại khoa chủ quản (có mẫu đơn kèm theo)

– Lệ phí thi lại tốt nghiệp: 50.000 đ/1 môn thi (Nộp tiền tại phòng kế hoạch tài chính).

– Thời gian đăng ký và nộp lệ phí thi lại: từ ngày 23/05/2017 đến ngày 26/05/2017

Lưu ý: Ngoài thời hạn trên, sinh viên không đăng ký xem như không có nhu cầu đăng ký thi lại các môn thi tốt nghiệp, Học viện không giải quyết cho các trường hợp chậm trễ.

  1. Thời gian thi, địa điểm thi.

– Thời gian thi: Ngày 03/06/2017 (sáng thi môn kiến thức cơ sở ngành, Chiều thi môn kiến thức chuyên môn)

– Địa điểm thi: Khu giảng đường B2, Học viện Quản lý giáo dục

Trân trọng thông báo!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả