Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 6 (cập nhật ngày 03/06)

Chú ý: Sau khi kiểm tra danh sách các khoa gửi, Phòng Đào tạo đã loại bỏ một số sinh viên ra khỏi danh sách không đủ điều kiện dự thi, sinh viên xem lại danh sách. Chú ý nếu sinh viên nào không đủ điều kiện dự thi thì kết quả sẽ không được công nhận

Lịch thi chi tiết:

Buổi thi Môn thi Thời gian Địa điểm
 

Sáng 4/6/2016

 

Cơ sở ngành

7h15 sinh viên có mặt tại phòng thi

-Thời gian làm bài: 8h00-11h00

 

 

 

Giảng đường B2

 

Chiều 4/6/2016

 

Chuyên ngành

13h30 sinh viên có mặt tại phòng thi

-Thời gian làm bài: 14h00-17h00

 

Danh sách thi Tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 6: Phan kien thuc chuyen nghiep K6 dot 1_v2

Sinh viên có thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo, gặp thầy Bình trước 16h30 ngày 02/06/2016.


Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016, Học viện thông báo Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp môn kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn cho sinh viên các lớp hệ đào tạo chính quy như sau:

Đối tượng dự thi:

– Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 6 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

– Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 5 trở về trước chưa được dự thi tốt nghiệp do nợ môn nhưng đã trả nợ xong, đủ điều kiện thi tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện thi tốt nghiệp nhưng chưa qua.

Đăng ký thi lại

– Đăng ký thi lại: Sinh viên đăng ký thi lại nộp đơn đăng ký thi lại tại khoa chủ quản (có mẫu đơn kèm theo)

– Lệ phí thi lại tốt nghiệp: 50.000 đ/1 môn thi (Nộp tiền tại phòng kế hoạch tài chính – Phòng 304A1).

– Thời gian đăng ký và nộp lệ phí thi lại: từ ngày 25/05/2016 đến ngày 01/06/2016

Lưu ý: Ngoài thời hạn trên, sinh viên không đăng ký xem như không có nhu cầu đăng ký thi lại các môn thi tốt nghiệp, Học viện không giải quyết cho các trường hợp chậm trễ.

Mẫ đơn: Don thi lai TN

Thời gian thi, địa điểm thi.

– Thời gian thi: Ngày 04/06/2016 (sáng thi môn kiến thức cơ sở ngành, Chiều thi môn kiến thức chuyên môn)

– Địa điểm thi: Khu giảng đường B2, Học viện Quản lý giáo dục

Trân trọng thông báo!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả