Hướng dẫn chuẩn bị các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh năm 2016

Đối tượng ưu tiên Ký hiệu Các minh chứng cần phải có khi nhập học
Thí sinh là người dân tộc thiểu số Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tại các xã thuộc vùng dân tộc, miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới, an toàn khu 01 – Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao hợp pháp Hộ khẩu thường trú (ở cùng với cha, mẹ, trừ trường hợp đặc biệt theo Luật Cư trú);
– Hộ khẩu thường trú bản gốc để đối chiếu.
Thương binh, bệnh binh và người có “Giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh” 03 Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận Thương binh/bệnh binh/người được hưởng chính sách như thương binh, kèm bản chính để đối chiếu.
Quân nhân, CAND đã tại ngũ được cử đi học 03 Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền.
Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định; 03 Bản sao quyết định xuất ngũ, kèm bản chính để đối chiếu. Thời gian tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng tính từ ngày ký quyết định đến ngày xét tuyển.
Con Liệt sỹ 04 – Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận gia đình Liệt sỹ, kèm bản chính để đối chiếu.
Con thương binh hoặc bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ  81% trở lên; 04 – Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao Giấy chứng nhận Thương binh (hoặc bệnh binh), kèm bản chính để đối chiếu.
Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên 04 – Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”, kèm bản chính để đối chiếu.
 Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; 04 – Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao “Giấy chứng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học”, kèm bản chính để đối chiếu.
Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động 04 – Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bảo sao Giấy chứng nhận Anh hùng LLVT, AHLĐ, kèm bản chính để đối chiếu.
Người bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến 04 Bản sao Quyết định trợ cấp ưu đãi của Bố/Mẹ thí sinh theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP, kèm bản chính để đối chiếu
Con của người có công với cách mạng 04 – Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao các giấy tờ quy định tại Pháp lệnh người có công số 26/2005 và số 04/2012, kèm bản chính để đối chiếu
Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01 06 – Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu)
Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% 06 – Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao Giấy chứng nhận Thương binh, kèm bản chính để đối chiếu.
Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81% 06 – Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao Giấy chứng nhận bệnh binh, kèm bản chính để đổi chiếu.
Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 06 – Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Quyết định trợ cấp theo nghị định 31/2013/CP
Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 06 – Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao QĐ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo NĐ 31/2013/NĐ-CP, kèm bản chính để đối chiếu
Con của người có công giúp đỡ cách mạng 06 – Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao Quyết định theo NĐ số 31/2013/NĐ-CP, kèm bản chính để đối chiếu
– Người khuyết tật nặng
– Người lao động ưu tú
07 – Giấy xác nhận  khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền
– Bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả