Học viện Quản lý giáo dục xét tuyển bổ sung đợt 2

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2016.

Căn cứ Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016;

Căn cứ Công văn số 3502/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 vào Đại học chính quy năm 2016 như sau:

  1. Điều kiện tham gia, nguyên tắc xét tuyển.

– Theo Quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tổng điểm ba môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển vào Học viện Quản lý giáo dục:

+ Đạt từ 16.0 điểm trở lên đối với ngành Giáo dục học.

+ Đạt từ 15.0 điểm trở lên đối với các ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế giáo dục.

– Các tổng điểm trên không nhân hệ số các môn thi và đã bao gồm cả điểm ưu tiên theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Nếu có nhiều hơn một thí sinh cùng đạt mức điểm như nhau dẫn đến vượt quá chỉ tiêu xét tuyển, Học viện sử dụng điều kiện bổ sung: Các tổ hợp môn thi có môn Toán thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển. Các tổ hợp môn thi chỉ có môn Văn (không có môn Toán) thì thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

  1. Ngành đào tạo, tổ hợp môn thi xét tuyển, chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ, nguyên tắc xét tuyển.

Mã trường: HVQ

Chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 2: 398

Danh sách các ngành đào tạo, tổ hợp môn thi xét tuyển, chỉ tiêu:

STT Ngành Mã ngành Tổ hợp môn thi xét tuyển Chỉ tiêu
1 Công nghệ thông tin D480201 – Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

– Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
Toán, Vật lí, Sinh học (A02)

Toán, Vật lí, Địa lí (A04)

226

 

2 Kinh tế giáo dục D310199 – Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

– Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Địa lí, Tiếng Anh (D10)

136
3 Giáo dục học D140101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

– Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

36

 

  1. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: Theo quy định hiện hành của quy chế tuyển sinh do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.
  2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển  (theo mẫu kèm theo) đã điền đầy đủ thông tin.

– 01 bản photo giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia.

– 01 phong bì, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

– Lệ phí đăng ký xét tuyển 30.000đ/ 1 hồ sơ.

  1. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

Thời gian: Từ ngày 11/09/2016 đến ngày 21/9/2016.

Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo một trong ba cách sau:

5.1.  Nộp trực tiếp tại Học viện:

Thời gian: từ ngày 11/09/2016 đến 17h00 ngày 21/9/2016; Sáng từ: 8h00 – 11h00; Chiều: 14h00 – 17h00.

Địa điểm: Phòng Đào tạo – Phòng 106 tầng 1 nhà A1 Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

5.2.  Nộp qua đường bưu điện:

– Thí sinh có thể gửi qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hồ sơ và lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện trong khoảng thời gian qui định ở trên về địa chỉ: Phòng Đào tạo – Phòng 106 tầng 1 nhà A1 Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

– Thời gian gửi hồ sơ tới Học viện được tính theo dấu bưu điện;

– Thí sinh không bỏ tiền lệ phí xét tuyển vào phong bì chứa hồ sơ xét tuyển, tiền lệ phí xét tuyển được thu riêng tại bưu điện.

– Thí sinh lưu lại phiếu gửi để làm cơ sở tra cứu. Tổng đài hỗ trợ của Bưu điện: 1900545481.

5.3.  Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) qua hệ thống thi THPT Quốc gia:

– Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) qua hệ thống thi THPT Quốc gia theo đúng qui chế, qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo bằng cách truy cập trực tiếp vào địa chỉ trang thông tin điện tử đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ trực tuyến năm 2016:

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

– Cách nộp lệ phí đối với thí sinh đăng ký trực tuyến:  Thí sinh nộp phí đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch tài chính, Học viện Quản lý giáo dục, số 31 đường Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

  1. 6. Xác nhận nguyện vọng học tại Học viện Quản lý giáo dục đối với những thí sinh trúng tuyển.

– Học viện công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 22/09/2016 và đưa danh sách thí sinh trúng tuyển trên website: http://niem.edu.vn và trang thông tin tuyển sinh: http://hvqlgd.edu.vn

Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính các giấy theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Học viện Quản lý giáo dục để xác nhận học tại Học viện Quản lý giáo dục trước 17h00 ngày 26/09/2016 (theo dấu của bưu điện nếu nộp qua bưu điện).

Quá thời hạn quy định trên những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường được xem như từ chối nhập học.

Thí sinh cần giữ phiếu xác nhận đã nhận hồ sơ (nếu nộp trực tiếp) hoặc lưu lại phiếu gửi (nếu nộp qua đường bưu điện) để làm cơ sở tra cứu hoặc xác nhận đã nộp khi cần.

  1. Triệu tập thí sinh trúng tuyển – nhập học:

Sau khi thí sinh nộp cho Học viện Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia, Học viện Quản lý giáo dục sẽ gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh. Thí sinh không nhận được giấy triệu tập nhập học có thể xem danh sách, thời gian và thủ tục nhập học trên website của Học viện quản lý giáo dục và đến nhập học đúng thời gian quy định.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo – Phòng 106, Nhà A1, Học viện Quản lý giáo dục; Số 31 Đường Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, điện thoại: 04.36648719; 0933001130 (trong giờ hành chính)

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả