Học viện Quản lý giáo dục công bố điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2016

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy

nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016

(Tuyển sinh đợt 2)

 

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 của Học viện Quản lý giáo dục thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy năm 2016:

 

STT Ngành Mã ngành Tổ hợp môn thi xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 Công nghệ thông tin D480201 – Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

– Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
– Toán, Vật lí, Sinh học (A02)

– Toán, Vật lí, Địa lí (A04)

15

 

2 Kinh tế giáo dục D310199 – Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

– Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

– Toán, Địa lí, Tiếng Anh (D10)

15
3 Giáo dục học D140101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

– Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

– Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

16
4 Quản lý giáo dục D140114 – Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

– Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

17.5
5 Tâm lý học giáo dục D310403 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

– Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

– Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

17

 

Điểm trúng tuyển này dành cho học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

Danh sách thí sinh trúng tuyển:

– Ngành Công nghệ thông tin: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyVGNLbHh6REh5LVE

– Tâm lý học giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyRUdGNGdWZ2V2ams/view?usp=sharing

– Kinh tế giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyX2d5b3VwbWYwM0E/view?usp=sharing

– Quản lý giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xybFNJS2xEblgxTG8/view?usp=sharing

– Giáo dục học: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyMjNFX0pNd3FEaTA/view?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả