Browsing loại

Featured

Featured posts

Các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ Quản lý giáo dục của Học viện Quản lý giáo dục năm 2017 GD&TĐ – Một mùa tựu trường lại đang đến. Trong số hàng ngàn sinh viên nhập trường là có hàng ngàn niềm vui, hàng ngàn ước vọng.…

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017  1. Thông tin chung về Trường 1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ và địa chỉ trang thông tin điện tử – Tên trường: Học viện Quản lý giáo dục (Tên tiếng Anh: National Academy of Education…