Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp khóa 7 đợt 2 (Đã cập nhật danh sách)

Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp khóa 7 đợt 2

Sinh viên xem chi tiết tại:

Môn thi Điều kiện

Môn thi Kiến thức cơ sở ngành và Kiến thức chuyên môn

Lịch thi tốt nghiệp khóa 7 lần 2:

Học viện Quản lý giáo dục thông báo thay đổi lịch thi tốt nghiệp lần 2 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 7 (2013-2017) như sau:

STT Môn thi Thời gian thi
01 Thi môn Điều kiện tốt nghiệp Sáng thứ 3 ngày 15/5/2018

(từ 8h00 đến 10h30)

02 Thi phần kiến thức cơ sở ngành Chiều thứ 3 ngày 15/5/2018

(từ 14h00 đến 17h00)

03 Thi phần kiến thức chuyên môn Sáng thứ 4 ngày 16/5/2018

(từ 8h00 đến 11h00)

04 Dự trữ Chiều thứ 4 ngày 16/05/2018

 

Chú ý:

+ Sinh viên có mặt tại phòng thi muộn nhất 30 phút trước giờ thi.

+ Các sinh viên chưa đăng ký dự thi và nộp lệ phí dự thi theo Quy định khẩn trương hoàn thiện

+ Sinh viên không đăng ký dự thi và nộp lệ phí dự thi theo đúng quy định không được phép dự thi.

+ Sinh viên phải mang theo giấy tờ tùy thân hoặc Thẻ sinh viên để kiểm diện khi vào phòng thi

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả