Dự kiến danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt ngiệp khóa 7 lần 2

Dự kiến danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp khóa 7 lần 2.

Sinh viên xem chi tiết tại:

Danh sach SV du dieu kien thi tot nghiep khoa 7 lan 2

Danh sach SV khong du dieu kien th tot nghiep kha 7 lan 2

*Chú ý: – File gồm 2 danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện thi tốt nghiệp khóa 7 lần 2. 

             – Sinh viên xem các khóa riêng biệt trong từng sheet.

 

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo: Chuyên viên Từ Thị Hồng Vân muộn nhất ngày 20/4/2018

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả