Điểm trung bình học kỳ, học phí, tiền học lại, HK1/2015-2016 (Đã cập nhật khóa 9)

I. Đối với Sinh viên khóa 9

  1. Bảng điểm tổng hợp: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyN05JbzJYTUxkV0k
  2. Bảng điểm trung bình học kỳ: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyMkJMTHhsYm5BTW8

I. Đối với Sinh viên khóa 8 và sinh viên đăng ký học lại cùng khóa 8

1. Về điểm tổng kết học kỳ của sinh viên khóa 8: Sinh viên xem Kết quả tổng hợp học kỳ 1 năm 2015-2016 (chưa bao gồm các học phần học cùng khóa 9) nếu có sai sót lập bảng điểm theo mẫu: Maubangdiem sau đó lên phòng Đào tạo để đối chiếu (muộn nhất ngày 14/04/2016). Xem điểm tổng kết phía dưới

2. Học phí:

Mức nộp: 150.000đ/1 tín chỉ.

Thời gian nộp:

– Sinh viên khóa 8: Ngày 13,14,15/04/2016 (Sáng từ 8h30-11h30, chiều từ 14h00 đến 16h00)

– Sinh viên đăng ký học lại cùng khóa 8: Ngày 18,19/04/2016 (Đối với sinh viên chưa đóng)

Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch tài chính

Chú ý:

  • Sau khi hết hạn nộp học phí Phòng Kế hoạch tài chính sẽ gửi danh sách tới các đơn vị liên quan để hủy kết quả đăng ký học kỳ 2 (năm học 2015-2016) đối với sinh viên chưa hoàn thành học phí, tiền học lại.
  • Sinh viên có thắc mắc về số tín chỉ đăng ký: Liên hệ phòng Đào tạo (muộn nhất ngày 14/04/2016), sinh viên lập danh sách các học phần đăng ký học them mẫu bảng điểm: Maubangdiem, để phòng Đào tạo đối chiếu.

Xem danh sách tại đây:

– Cập nhật ngày 15/04: Đã cập nhật danh sách điểm các sinh viên thắc mắc, cập nhật học phí học lại đã nộp.

– Danh sách: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyb0NxMDZVUHRld0k

II. Sinh viên khóa 9: Thu học phí sau ngày 17/04, cụ thể sẽ thông báo sau.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả