Điểm tích lũy xét thi tốt nghiệp lần 2, khóa 5,6,7 (Khoa GD)bản cập nhật

Khoa Giáo dục gửi sinh viên khóa 5,6,7 bản cập nhật điểm tích lũy để xét thi tốt nghiệp lần 2.

Các em khẩn trương check các thông tin của mình, moij thắc mắc liên hệ trực tiếp với trợ lý Khoa theo số: 0978574860 để kịp thời điều chỉnh.

Chi tiết sinh viên xem tại đậy:

https://drive.google.com/drive/folders/1WGktycaaIZPeeNhjjTMmpCYzCx-Hq15j

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả