Điểm tích lũy xét thi tốt nghiệp đợt 2 các khóa 5,6,7 (cập nhật ngày 19/03/2018)

Để chuẩn bị cho việc xét thi tốt nghiệp đợt 2, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 5,6,7 còn trong diện trả nợ môn bảng điểm tích lũy và danh sách xét thi tốt nghiệp đợt 2 (gồm danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tốt nghiệp) sau khi đã cập nhật kết quả học lại cùng khóa tín chỉ trong file đính kèm dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/18ARtY27mjk9fvDglu016K2eMEHenVe6p?usp=sharing

Ghi chú: Danh sách đã được cập nhật gồm: điểm học kỳ phụ năm học 2016-2017, điểm học kỳ tự nguyện 2017-2018, điểm học kỳ 1 cùng tín chỉ 2017-2018. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi trực tiếp tại văn phòng khoa (gặp cô Hoan) muộn nhất trước 11h sáng thứ 3 (20/3/2018) .

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả