Điểm tích lũy xét thi tốt nghiệp đợt 1 khóa 5,6,7 (cập nhật ngày 15/05/2017)năm học 2016-2017

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 5,6,7 bảng điểm tích lũy và danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận, danh sách xét thi tốt nghiệp đợt 1 (gồm danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tốt nghiệp) trong file đính kèm.

Ghi chú: Danh sách cập nhật ngày 18/05/2017

Khóa 7: https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iMGl3b1lEYmNSaTg/view?usp=sharing

Khóa 6: https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iUTF4OGpib0hfM0E/view?usp=sharing

Khóa 5: https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-idE0ybzRoejA5cUU/view?usp=sharing

Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi trực tiếp tại link dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-H_wu_r-t1-MsmHQCjwz84bqnI6cAlriK8hGHF816bM/edit?usp=sharing

hoặc nộp đơn trực tiếp tại văn phòng khoa (gặp cô Hoan) muộn nhất sáng thứ 2, ngày 15/5/2017

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả