Điểm tích lũy khóa 5,6,7 (xét thi tốt nghiệp lần 2)

Khoa Giáo dục gửi sinh viên K5,6,7 bảng điểm tích lũy để chuẩn bị xét thi tốt nghiệp lần 2. Các em kiểm tra cẩn thận và phản hồi lại khoa nếu có sai sót.

Mọi thông tin các em có thể liên hệ theo số: 0978574860 (cô Cúc)

Thông tin cụ thể các em xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1OzWrIEFp0EcGssyTmc7CrCOxD095QrIF?usp=sharing

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả