Điểm thực tập tốt nghiệp khóa 7, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo điểm thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 7:

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iX0o0ajIxdURGcG8/view?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả