Điểm thi và Danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 khóa 5

Điểm thi và Danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 khóa 5

1. Ngành Quản lý giáo dục:

– Khóa 5:  K5QL Xet tot nghiep dot 2

– Khóa 4: K4QL Xet tot nghiep dot 2

– Khóa 3: K3QL Xet tot nghiep dot 2

2. Ngành Tâm lý học giáo dục:

– Khóa 5: K5GD Xet tot nghiep dot 2

– Khóa 4: K4GD Xet tot nghiep dot 2

3. Ngành Công nghệ thông tin:

– Khóa 5: K5CNTT Xet tot nghiep dot 2

– Khóa 4: K4CNTT Xet tot nghiep dot 2

Sinh viên có thắc mắc thì liên hệ Thầy Bình, Phòng Đào tạo trước ngày 08/3/2016

Số điện thoại: 04.36648719 (Trong giờ hành chính)

Trân trọng thông báo:

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả