Điểm thi lần 2, học kỳ 1- khóa 7

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 điểm thi lần lần 2, học kỳ 1 năm học 2016 – 2017. Mọi thắc mắc sinh viên viết đơn theo mẫu gửi phòng Đảm bảo chất lượng muộn nhất ngày 12/5/2017.

Sinh viên xem điểm thi tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iMGtLTWszTHpFY3c/view?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả